پروژه محوطه سازی زیبادشت

احداث این پروژه در سال 1392 آغاز گردید.

محوطه سازی محوطه ای به مساحت 7000 متر مربع با ویژگی های مختلف مانند زمین تنیس، گلخانه، محوطه چمن کاری شده، مسیر پیاده روی، استخر بزرگ لوبیایی شکل و آلاچیق چوبی در دو طبقه فضایی منحصر به فرد، زیبا و کاربردی فراهم ساخته است.

1. زمین تنیس: اولین قدم ما در محوطه سازی، اختصاص یک منطقه مناسب برای زمین تنیس بود. که در قسمت زیر آن مخزن بتنی بزرگ برای ذخیر آب اختصاص یافت. ابعاد زمین تنیس استاندارد 24متر در 11متر است. این فضا تسطیح و با خاک رس پوشانده شد.

2. گلخانه: در مرحله بعد، منطقه ای را برای گلخانه تعیین شد. در گوشه باغ و در کنارذ مسیر پیاده روی قرار گرفت.

توضیحات پروژه

3. منطقه چمن کاری شده: بخش عمده ای از فضای سبز را به یک منطقه چمن کاری شده اختصاص دادیم. این می تواند به عنوان فضایی باز برای فعالیت های تفریحی یا به سادگی به عنوان یک فضای سبز زیبا در داخل باغ باشد. هر چه به اطراف حرکت می کنیم انبوهی گیاهان بیشتر است به صورتی که در اغلب فضاها دیورا قابل رویت نیست.

4. مسیر پیاده روی: یک مسیر پیاده روی احداث شد که در سرتاسر باغ پیچ خورده و مناطق و ویژگی های مختلف را به هم متصل می کند. این مسیر با استفاده از بتن ها موزاییکی کوچک، سنگفرش شد.

5. استخر بزرگ لوبیایی شکل: بخش قابل توجهی از فضای جلوی بنا به استخر بزرگ لوبیایی شکل اختصاص یافت. ابعاد این استخر به ترجیح کارفرما و متناسب با اندازه ساختمان و محوطه باغ تعیین گردید.

6. آلاچیق چوبی: آلاچیق چوبی دو طبقه با زیربنای 100 متر مربع قرار گرفت که هم به استخر و هم مشرف به ساختمان است. آلاچیق باید به صورت استراتژیک قرار گیرد تا در صورت تمایل، نماهای بهینه را نیز حفظ کند.