ساخت ویلای مدرن

نماهای ویلا: تعریف، کارکردها، انواع مصالح و نمونه ها

وقتی برای اولین بار ویلا ای را می بینیم، به طور تصادفی چشمان ما به سمت بیرون ویلا که رو به خیابان یا یک محوطه باز است می افتد. این بخش به نمای ویلا معروف است.

نمای ویلا چیست و چرا این قسمت از نمای بیرونی و عملکرد آن اهمیت دارد؟ بیایید آنها را یکی یکی مورد بحث قرار دهیم.