دمای هوا تعیین کننده مواد مورد استفاده برای سازه های روی زمین است، در حالی که دمای خاک نقش زیادی در انتخاب پی دارد. میانگین دمای هوا همچنین میزان استفاده و ضخامت عایق در ساختمان را تعیین می کند، در شرایطی که آب و هوای سردتر برای حفظ گرما به عایق بیشتری نیاز دارد.

آب و هوا چگونه بر طراحی داخلی تاثیر می گذارد؟

شرایط آب و هوایی بر انتخاب طراح ساختمان برای جهت‌گیری، پیکربندی و پوشش ساختمان و همچنین انرژی مورد نیاز ساختمان برای گرمایش، سرمایش، تهویه و تا حدی روشنایی تأثیر می‌گذارد. سه مورد اصلی که بر معماری تأثیر می گذارد چیست؟

عوامل اصلی که بر طراحی معماری تأثیر می گذارد

جغرافیا،

اقلیم و طراحی

پله های تجاری.

فناوری و فرهنگ

تخیل و سبک

بودجه

طراحی

نقش حیاتی در معماری دارد.