آرچی پرژن

بهترین ساختمان ها و بهترین فضاهای داخلی آن هایی هستند که در آنها تفاوت آشکاری بین عناصر متعددی که کلیت را تشکیل می دهند وجود ندارد. از جمله این عناصر می توان به جنبه های ساختاری یک ساختمان، برنامه ریزی سایت، محوطه سازی، مبلمان و گرافیک معماری (نشانه ها) و همچنین جزئیات داخلی اشاره کرد. در واقع، نمونه‌های زیادی از ساختمان‌ها و فضاهای داخلی برجسته وجود دارد که توسط یک دست راهنما ایجاد و هماهنگ شده‌اند.

ما به خانه‌ای نیاز داریم که زیبا، کاربردی و نشان دهنده شخصیت ما باشد.

خانه شما باید داستان شخصیت شما را بازگو کند و مجموعه ای از چیزهایی باشد که دوست دارید.

طراحی عالی به یک سوال پاسخ می دهد، راه حل ارائه می دهد و یک مشکل را حل می کند.

معماری ایرانی

معماری کلاسیک

معماری مدرن

معماری با هویت

—————–

—————