طراحی داخلی

طراحی داخلی هنر و علم درک رفتار افراد برای ایجاد فضاهای کاربردی که از نظر زیبایی شناسی دلپذیر هستند در داخل ساختمان است. دکوراسیون عبارت است از تجهیز یا آراستن یک فضا با عناصر تزئینی که گاهی با توصیه و کمک عملی تکمیل می شود.

طراح داخلی بیان می کند که در مقایسه با دکوراسیون داخلی، بر برنامه ریزی، طراحی کاربردی و استفاده موثر از فضا تاکید بیشتری وجود دارد. یک طراح داخلی در طراحی خطوط ظریف می تواند پروژه هایی را انجام دهد که شامل چیدمان اولیه فضاهای داخل ساختمان و همچنین پروژه هایی است که نیاز به درک مسائل فنی مانند موقعیت پنجره و درب، آکوستیک و روشنایی دارد.

—————

طراحی متناسب با کاربری

————