مطالب توسط archipersian

نمای ویلا: تعریف، کارکردها، انواع مصالح و نمونه ها

نماهای ویلا: تعریف، کارکردها، انواع مصالح و نمونه ها

وقتی برای اولین بار ویلا ای را می بینیم، به طور تصادفی چشمان ما به سمت بیرون ویلا که رو به خیابان یا یک محوطه باز است می افتد. این بخش به نمای ویلا معروف است.

نمای ویلا چیست و چرا این قسمت از نمای بیرونی و عملکرد آن اهمیت دارد؟ بیایید آنها را یکی یکی مورد بحث قرار دهیم.

تاثیر اقلیم بر طراحی ویلا

دمای هوا تعیین کننده مواد مورد استفاده برای سازه های روی زمین است، در حالی که دمای خاک نقش زیادی در انتخاب پی دارد. میانگین دمای هوا همچنین میزان استفاده و ضخامت عایق در ساختمان را تعیین می کند، در شرایطی که آب و هوای سردتر برای حفظ گرما به عایق بیشتری نیاز دارد.