ساخت ویلا با بهترین طرح ها و ایده ها

بایگانی برچسب برای: ساخت ویلا

ساخت ویلا

دمای هوا تعیین کننده مواد مورد استفاده برای سازه های روی زمین است، در حالی که دمای خاک نقش زیادی در انتخاب پی دارد. میانگین دمای هوا همچنین میزان استفاده و ضخامت عایق در ساختمان را تعیین می کند، در شرایطی که آب و هوای سردتر برای حفظ گرما به عایق بیشتری نیاز دارد.

بایگانی برچسب برای: ساخت ویلا